fbاخبار شرکت | IFCM ایران
FA

اخبار شرکت

به دلیل رویداد شرکتی (تجزیۀ سهام) در General Electric Company، معاملۀ CFD در سهام S-GE# از تاریخ 07/30/2021 بطو موقت متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز برای S-GE# در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ 07/29/2021 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجاز خواهد شد.

به دلیل تعطیلی در کانادا در تاریخ 2 اوت 2021، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

نسخۀ جدید پلتفرم معاملاتی موبایل NetTradeX 1.15.0 برای Android منتشر شده است.
تغییرات اصلی:

به دلیل تعطیلی رسمی در ایالات متحده (روز استقلال) در 05 ژوئیه 2021، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر (CET) تغییر کرده است:

به دلیل رویدادهای شرکتی در Woolworths Ltd و .Brookfield Asset Management Inc، معاملۀ CFD در سهام A-WOW# از تاریخ 06/22/2021 و CA-BAMa# از تاریخ 06/28/2021 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز در A-WOW# در قیمت بسته شدن بازار در 06/21/2021 بسته خواهند شد و همۀ موقعیت های معاملاتی باز در CA-BAMa# در قیمت بسته شدن بازار در 06/25/2021 بسته خواهد شد. معامله در آینده مجاز خواهد شد.

به دلیل تعطیلی در هنگ کنگ در 14 ژوئن 2021، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل نوسان بالا، مارجین برای قراردادهای CFD در سهام A-QAN# (Qantas Airways Limited) از تاریخ 03.06.2021 برابر با 50% (اهرم 1:2) است.

به دلیل نوسان بالای دلار آمریکا، شرایط معاملاتی برای شاخص دلار آمریکا از تاریخ 02.06.2021 تغییر کرده است؛ بطوریکه در همۀ انواع حساب های معاملاتی برای ابزار USDIDX مارجین برابر با 2% (اهرم 1:50) خواهد بود.

به دلیل رویدادهای شرکتی در Merck & Co, Inc و Merck KGaA، معاملۀ CFD در سهام S-MRK# و D-MRK# از تاریخ 02.06.2021 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های معاملاتی در S-MRK# و D-MRK# در قیمت بسته شدن بازار در 01.06.2021 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجاز خواهد شد.

به دلیل تعطیلی فدرال در ایالات متحده (روز یادبود) و در بریتانیا (تعطیلی بانکی) در 31 مه 2021، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):